Dyrektor Finansowy portfela spółek

Miejsce pracy Warszawa / Kraków
Opis oferty

Naszym klientem jest firma, która specjalizuje się w dostarczaniu usług zewnętrznego dyrektora finansowego dla MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz spółek portfelowych funduszy VC, wsparciu transakcyjnym funduszy VC oraz doradztwie finansowym.

Spółka działa jako hub skupiający współpracowników (dyrektorów, menedżerów i kontrolerów finansowych) i pod swoją marką oferuje ich usługi spółkom, które nie wymagają codziennej obecności menedżera finansowego lub nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie menedżera na pełen etat.

Misją firmy jest wsparcie sektora MMŚP, startupów oraz funduszy VC poprzez dostarczenie wysokich kompetencji finansowych, zapewnienie jakości i wiarygodności informacji finansowych oraz wsparcia w tworzeniu wartości. Firma zapewnia komfort finansowy swoim klientom oraz pomaga im w rozwoju biznesu, utrzymując porządek w finansach, dostarczając ekspercką wiedzę, relacje biznesowe i doradztwo.

W związku z  planowanym rozwojem firma poszukuje doświadczonych kandydatów do współpracy w charakterze Dyrektora Finansowego, mającego być partnerem w strategicznym zarządzaniu finansami firmy i wsparciu biznesu, zainteresowanych pracą w Warszawie i okolicach albo innych dużych polskich miastach.

Wybrane obszary odpowiedzialności mogą obejmować m.in.:
 • Wsparcie Zarządów w długoterminowym planowaniu biznesu i finansów - DF jako kluczowy partner w dyskusjach nad rozwojem firmy.
 • Doradztwo dla Zarządu spółki w zakresie zagadnień finansowo-ekonomicznych.
 • Doradztwo w transakcjach kapitałowych.
 • Przygotowywanie i wdrażanie strategii finansowej firmy.
 • Ocena rentowności i ryzyka inwestycji.
 • Analiza rentowności kontraktów; analiza wskaźników finansowych.
 • Przygotowywanie wiarygodnych budżetów i ich monitoring; raportowanie formalne.
 • Pozyskiwanie finansowania i zarządzanie płynnością finansową.
 • Przygotowywanie business planów i modeli finansowych.
 • Optymalizacja struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego.
 • Wsparcie w bieżących sprawach finansowych, finansach operacyjnych, rachunkowości zarządczej i finansowej oraz projektowaniu KPIs.
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym i podatkowym.
 • Zapewnienie kontaktów i dobrej współpracy z bankami i audytorami, funduszami oraz innymi instytucjami finansowymi.
 • Due diligence finansowe.
 • Gotowość do pracy w formule interim management.
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Preferowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako Dyrektor Finansowy w spółkach o rocznych obrotach 50-200 mln PLN (lub 7-letnie jako Menedżer Finansowy albo Kontroler Finansowy w spółkach o obrotach rocznych powyżej 100 mln zł).
 • Kompetencje merytoryczne - doświadczenie lub ekspercka wiedza w większości ww. obszarów zadaniowych.
 • Mile widziane doświadczenie w spółce audytorskiej (big4, tier 2) lub bardzo dobra praktyczna znajomość rachunkowości zarządczej i finansowej.
 • Mile widziany certyfikat ACCA, CIMA lub podobny.
 • Mile widziane doświadczenie we współpracy z funduszami VC.
 • Ponadprzeciętne umiejętności analityczne oraz bardzo dobra znajomość excela.
 • Profesjonalizm, biznesowe podejście, podejście hands-on, integrity, elastyczność
 • Gotowość do pracy samodzielnej, pełnienia roli konsultanta i doradcy dla Zarządów spółek portfelowych oraz podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za proponowane rozwiązania.
 • Elastyczność we współpracy, partnerstwo, wysoki poziom kompetencji interpersonalnych.
 • Pracowitość, motywacja do ciągłego rozwoju merytorycznego oraz angażowania się w ambitne projekty.
 • Wysokie kompetencje etyczne i kultura osobista.
 • Mile widziana gotowość do podjęcia współpracy od zaraz.

Firma poszukuje osób nastawionych na współpracę i pomoc, z podejściem „hands-on”, samodzielnych, elastycznych, umiejących szybko zrozumieć biznes i wdrożyć się w sprawy spółki, o szerokich kompetencjach, gotowych zajmować się zarówno kwestiami księgowymi i zarządczymi oraz modelowaniem finansowym i strategią finansową gdy zajdzie taka potrzeba.

Firma oferuje:
 • Współpracę w zespole profesjonalistów o krajowych i międzynarodowych kompetencjach.
 • Współpracę w oparciu o kontrakt B2B.
 • Wynagrodzenie uzależnione od prezentowanych kompetencji i czasu zaangażowanego we współpracę.
 • Wsparcie merytoryczne (w zakresie finansów, księgowości, podatków) w obsłudze spółek.
 • Pracę w siedzibach spółek portfelowych w Warszawie i okolicach albo innych miastach w zależności od deklarowanych preferencji i dostępności.
 • Odpowiedzialne, ciekawe i perspektywiczne role w spółkach portfelowych firmy oferującej outsourcing strategicznych stanowisk finansowych, realizowany w modelu partnerskim, pod marką firmy.
Data ostatniej modyfikacji 14 października 2019